ลำปางเข้ม ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 2562 มีการกำหนดถนนให้ปลอดแอลกอฮอล์อย่างเข้มงวดเพื่อลดการสูญเสียชีวิตให้ลดน้อยลง


จังหวัดลำปาง จัดการประชุมครั้งแรกและเป็นการเตรียมการโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในทุกๆปีที่ผ่านมานั้น ยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น และในช่างเทศกาลสงกรานต์นี้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาล ได้มีประกาศห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยที่สุด โดยการประชุมครั้งนี้ มีนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงาน ข้อกฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาให้และยึดเป็นหลักในการปฏิบัติจากหน่วยงานและองค์กรรวมถึงบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการเตรียมพร้อม

ซึ่งจังหวัดลำปางได้มีนโยบายขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 และได้กำหนดให้ถนนทิพย์ช้าง ถนนบ้านเชียงราย ถนนบุญวาทย์ และถนนไปรษณีย์เป็นถนนปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์ ปี 2562 เพื่อสร้างค่านิยมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่เป็นผลจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึงในเร็วๆนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น