ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 เมื่อวานนี้ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธาน และคณะกรรมการประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม หรือ รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยในวันนี้คณะกรรมการได้ออกไปประเมินผลงานของนายลิขิต จันทร์ยอด กำนันตำบลบ้านกลาง นางกัณหา แสงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านเหล่าเหนือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง เป็นตัวแทนของอำเภอสองเข้ารับการประเมิน ซึ่งใช้สถานที่วัดคุ้มครองธรรม หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลางเป็นสถานที่ประเมิน

โดยนายลิขิต จันทร์ยอด กำนันตำบลบ้านกลาง และนางกัณหา แสงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านเหล่าเหนือได้นำเสนอผลงานให้คณะกรรมการได้รับฟัง มีนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอสอง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลบ้านกลางและอำเภอสอง และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและมาให้กำลังใจนายลิขิต จันทร์ยอด กำนันตำบลบ้านกลาง และ นางกัณหา แสงแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านเหล่าเหนือ ตำบลบ้านกลาง เนื่องจากนายลิจิต จันทร์ยอด และนางกัณหา แสงแก้ว เป็นผู้ที่มีผลงานมากมายเป็นความหวังของชาวอำเภอสอง เช่นกัน สำหรับการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานยอดเยี่ยม หรือกำนันแหนบทองคำของจังหวัดแพร่ ในปีนี้นั้นได้สร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการการประเมินเนื่องจากแต่ละคนนั้นมีผลงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น