รถโมบาย กศน.จังหวัดแพร่ ออกไปให้น้องๆนักเรียนประถมศึกษาเมืองแพร่ ได้สัมผัสเรียนรู้

197

รถโมบาย กศน.จังหวัดแพร่ ออกไปให้น้องๆนักเรียนประถมศึกษาเมืองแพร่ ได้สัมผัสเรียนรู้ เด็กๆสนุกสนาน3ชั่วโมงเต็ม


ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ มาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่ร.ร.บ้านนันทาราม ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) น.ส.จินตนา ถิ่นทิพย์ ผอ.ร.ร.บ้านนันทาราม พร้อมคณะครูร.ร.บ้านนันทาราม ได้ให้การต้อนรับคณะของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ โดยการนำของ น.ส.เสาวณีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผอ.กศน.เมืองแพร่ พร้อมคณะที่ได้นำรถโมบายเคลื่อนที่ มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนบ้านนันทาราม ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 56 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.เป็นเวลา 3 ชั่วโมงเต็ม

ในการจัดกิจกรรม รถเคลื่อนที่ กศน.จังหวัดแพร่ มีวิทยากร จากครู กศน.ตำบลแม่ยม ครูจากห้องสมุดจังหวัดแพร่ คือ นางธันวา อินแก้ว น.ส.ศรัณยา เสียงดัง นายอธิป แสว่าง โดยจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน การทำพวงกุญแจ การทำร้อยลูกปัด ระบายสี AR การใช้ห้องสมุดจากรถโมบายเคลื่อนที่ ซึ่งนักเรียนได้ศึกษาอ่านหนังสืออย่างสนุกสนาน ในการออกไปบริการบริการรถโมบาย ห้องสมุดเคลื่อนที่ กศน.จังหวัดแพร่ร่วมกับ กศน.อ.เมืองแพร่ จะได้ออกไปบริการตามโรงเรียนเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนในอีกบรรกาศหนึ่ง หากโรงเรียนใดประสงค์ที่จะให้รถห้องสมุดเคลื่อนของกศน.จังหวัดแพร่และ กศน.อ.เมืองแพร่ก็ประสานไปได้ที่ กศน.อ.เมืองแพร่ในวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น