กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน โดย รพ.ค่ายสุริยพงษ์ และ กรมทหารพรานที่ 32

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 22 มกราคม 2562 พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ. ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ / ร.ท. ภัทร์ สาคะรังผบ. ร้อย.ทพ.3202 ให้การต้อนรับ ร.อ.หญิง ปานทิพย์ แกล้วกล้า ตำแหน่ง พยาบาล รพ.ค่ายสุริยพงษ์ พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมคัดกรองสุขภาพจิตและให้กำลังใจผู้ป่วย ราษฏรในพื้นที่ห่างไกล ณ บ.ใหม่ชายแดน ม.9 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมเยียนและมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย จำนวน 6 ราย ดังนี้

  • นาย อรุณ แก้วแดง อายุ 81 ปี ผู้ป่วยเดินเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยเดิน บ.เลขที่ 16 ม.4 ต.ชนแดนฯ
  • นาย มา เสารางทอย อายุ 81 ปี ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคไต บ.เลขที่ 16 ม.7 ต.ชนแดนฯ
  • นาย ชิม เสารางทอย อายุ 90 ปี ผู้ป่วยโรคชรา บ.เลขที่ 9 ม.7 ต.ชนแดนฯ
  • นาง อุ่น เสารางทอย อายุ 76 ปี ผู้ป่วยโรคไต บ.เลขที่ 1 ม.7 ต.ชนแดนฯ
  • นาง ทอย เสารางทอย อายุ 84 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และโรคหัวใจ บ้านเลขที่ 64 ม.๗99 ต.ชนแดนฯ
  • นาย ดู่ เสารางทอย อายุ 90 ปี ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง, โรคเก๊า และโรคปอดยืด บ้านเลขที่ 41 ม.7 ต.ชนแดนฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 100 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น