ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และนายอดิศักดิ์ ศรีโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฎิบัติการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียน จำนวน 235 คน โดยมีน.ส.สิริกรานต์ เปี่ยมวุฒิ ผอ.ร.ร.มารดาอุปถัมภ์และคณะครำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ให้การอบรมเป็นอย่างดี


ในการอบรมเด็กนักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติและได้เรียนรู้ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในอาคารที่สูง การผจญภัยในโอกาสต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยเหลือคนจมน้ำ หรืออุบัติเหตุ เมื่อเกิดแผ่นดินไหวมหันตภัยใกล้ตัว การใช้เชือกและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการฝึกซ้อมอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย เป็นต้น นักเรียนที่เข้ารับการอบรมคงจะได้นำประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้เมื่อพบกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น