นายสุรพล  เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อม ส.อ.ณัชพล  ตรรกนรเศรษฐ์  ครูฝึก และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลเมืองน่าน ร่วมกันออกสำรวจชุมชนหัวเวียงใต้ บนถนนสุมนเทวราช ซึ่งเป็นย่านชุมชนเก่าแก่ใจกลางเมือง ที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ มีบ้านเรือนไม้เก่าและอาคารพาณิชย์จำนวนมาก ตลอดสองฝั่งถนน รวมทั้งเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ใกล้จะถึงนี้  ถนนเส้นนี้จะมีการเฉลิมฉลอง ทั้งการจุดธูปเทียนไหว้เจ้า การจุดประทัดและการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอัคคีภัยได้


โดยทางเทศบาลเมืองน่าน เร่งตรวจสอบตู้น้ำดับเพลิง ถังดับเพลิง และหัวแดงจ่ายน้ำประปา เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน  รวมทั้งออกตรวจสอบสายไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนไม้เก่า และการประดับตกแต่งโคมไฟหลอดไฟตามร้านค้าต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัย และจะไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้  และขอความร่วมมือประชาชนให้ ตรวจดูการจุดธูปเทียนและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้ปลอดภัย นอก จากนี้ ยังได้ให้คำแนะนำและแจกเอกสารคู่มือฉบับประชาชน เกี่ยวกับการป้องกัน การดับเพลิงเบื้องต้น และการแจ้งเหตุอัคคีภัยด้วย

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า  ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ ชุมชนหัวเวียงใต้ เป็นชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงมากที่สุด ในจำนวน 31 ชุมชน เนื่องจากเป็นย่านเศรษฐกิจ ที่มีอาคารบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์หนาแน่น และเป็นย่านชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน บนถนนเส้นนี้มีทั้งศาลเจ้า และร้านจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ และเป็นย่านที่มีบ้านเรือนเป็นไม้จำนวนมาก  จึงต้องมีความพร้อมอย่างสม่ำเสมอ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ โดยการติดตั้งจุดดับเพลิงต่างๆ ที่พร้อมใช้งาน และการอบรมให้ประชาชนชาวชุมชนสามารถใช้งานได้เบื้องต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น