เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ในฐานะประธานหัวหน้าคณะทำงานเพื่อสนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และยานพานหะ ในการต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ซึ่งจะได้เดินทางมาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในวันที่ 6 ก.พ.2562 ที่จะถึงนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น