รพ.น่าน ยืนยันข่าวรับบริจาคขวดหัวปั้มเป็นข่าวจริง แบ่งเบาภาระผู้ป่วยล้างไต ลดปัญหาจากขวดพลาสติกที่ต้องทิ้ง ด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่

หลังจากได้มีภาพข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ เรื่องการขอรับบริจาค ขวดสบู่ ขวดแชมพู ที่เป็นขวดหัวปั้ม เพื่อนำไปบริจาคให้โรงพยาบาลน่าน โดยระบุว่าขวดนั้นมีประโยชน์ สามารถนำไปบรรจุนำมาใส่น้ำยาล้างมือ ช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ของโรงพยาบาลน่าน ไว้ในภาพข่าวดังกล่าวนั้น

นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วย พญ.เพชรดี โอฬารริกสุภัค อายุรแพทย์ หัวหน้าหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลน่าน ร่วมกันชี้แจงให้ทราบว่า ข่าวดังกล่าวนั้นเป็นความจริง โดยมีที่มาจากการที่โรงพยาบาลน่านดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลดีเด่น “โรงพยาบาลลดโลกร้อน (Green & Clean Hospital)” เน้นการจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาจากขวดพลาสติกที่ต้องทิ้ง โดยสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่บ้าน โดยผู้ป่วยต้องล้างมือให้สะอาดวันละ 4 ครั้ง ครั้งละ 2 รอบ ทั้งก่อนและหลังการล้างไตทางช่องท้อง ซึ่งต้องใช้น้ำยาล้างมือในขวดปริมาณ 500 ซีซี 2-3 ขวดต่อเดือน การได้รับบริจาคขวดหัวปั้มจึงเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วย และทางโรงพยาบาลน่านยืนยันว่าขวดน้ำยาที่ใช้ มีความสะอาดปลอดภัย เพราะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่บริจาค ได้ล้างทำความสะอาดและตากขวดให้แห้ง จากนั้นทางโรงพยาบาลได้นำมาทำความสะอาดซ้ำอีกครั้ง ก่อนบรรจุน้ำยาล้างมือตามมาตรฐานคุณภาพ

ทั้งนี้ โรคไตเรื้อรังจัดเป็นปัญหาสำคัญของระบบสาธารณสุขทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของไตเรื้อรัง และมีแนวโน้มจตุจักรปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังทั้งสิ้น 10,049ราย มีเครื่องไตเทียมทั้งจังหวัดน่าน 55 เครื่อง ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องไตเทียม 388 ราย มีบริการล้างไตทางช่องท้อง 340 ราย

พญ.เพชรดี กล่าวต่อไปอีกว่า เนื่องจากกิจกรรมได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมบริจาคมาเป็นจำนวนมากกว่า 500ขวด ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการในช่วงนี้แล้ว จึงขอรับบริจาคจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 62 นี้

ทั้งนี้ หากมีความต้องการขอรับบริจาคขวดหัวปั้มดังกล่าวเพิ่มเติม จะได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ในโอกาสต่อไป และขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ลดปัญหาจากขวดพลาสติกที่ ต้องทิ้ง โดยนำกลับมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์ได้ และช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในพื้นที่จังหวัดน่านในครั้งนี้ด้วย


ร่วมแสดงความคิดเห็น