แม่ริมอ่วม คุณภาพอากาศวิกฤต เกินค่ามาตรฐาน เตือนประชาชนดูแลตัวเอง

คุณภาพอากาศภาคเหนือ ChiangMai Air Quality Health Index แผนที่ดัชนีคุณภาพอากาศของทุกอำเภอจังหวัดเชียงใหม่ (AQI PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่

ประจำวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. อำเภอแม่ริมวิกฤต ค่าAQI PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง ได้ 193 AQI ส่วน อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอดอยหล่อ อยู่ในเกณฑ์ “อากาศไม่ดี ” ส่วนที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ อยู่ที่ 142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้วันนี้ท้องฟ้าเหนือตัวเมืองขมุกขมัวไปด้วยหมอกควัน ( ChiangMai Air Quality Health Index ใช้วิธีการคำนวณ AQI ตามแบบ US AQI (มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของอเมริกา 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดมลพิษ ทำงาน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา กลางแจ้ง หรือผู้ที่มีโรคภูมิแพ้ ภูมิต้านทานต่ำ ระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลือดสมอง ควรลดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้แรงหนักหรือเป็นเวลานาน โดยอาจพักเป็นระยะๆ หมั่นสังเกตอาการไอ ล้า ใจสั่น และแน่นหน้าอกของตัวเอง หากมีโรคประจำตัวให้ปฎิบัติตามที่แพทย์แนะนำ

ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 61 วัน โดยห้ามห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่ 1 ม.ค. -30 เม.ย. 62 เพื่อลดต้นตอหมอกควันมลพิษทางอากาศ พร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะเดียวกันยังตั้งรางวัลนำจับ 5,000 บาท สำหรับผู้ชี้เบาะแสนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด

ท่านสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ที่ : https://tsntalk.com/pm25
http://www.cmaqhi.orghttps://www.cmuccdc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น