เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ห้องประชุมศูนย์ราชการ จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น บ.ห้วยโก๋น ม.1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน โดยมี พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32,ร.ท.ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.3207 พร้อม กพ.จำนวน 10 นาย ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ,หน.ส่วนราชการที่ปฎิบัติงานจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น มีผู้ร่วมประชุมจำนวน 35 คน

ให้การต้อนรับ นาย ดนัย มู่สา รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อการศึกษาสถานการณ์ความมั่นคง และการตรวจสอบสภาพพื้นที่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น ตามแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (พ.ศ.2559 – 2564)

ร่วมแสดงความคิดเห็น