ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ความคืบหน้าการกำขัดขยะของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ตามนโยบายของนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายวุฒิพงศ์ กาซ้อง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ (นายก อบต.เหมืองหม้อ) อ.เมือง จ.แพร่ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้พร้อมด้วยพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจจุดทิ้งขยะอันตราย..และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขยะอันตรายโดยนำไปติดตั้ง จำนวน 12 จุด ไว้ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้


หมู่ 1 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 1หมู่ 2 กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 3 ถึง หมู่ 9 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ 10 หน้าจุดตรวจชุมชน หมู่ 11 กองทุนหมู่บ้าน หมู่ 12 ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน ขยะอันตรายที่ชาวบ้านจะต้องนำไปทิ้ง เป็นต้นว่า หลอดไฟ กระป๋องสี บรรจุภัณฑ์ยาฆ่าแปลง เครื่องสำอางหมดอายุ ยาหมดอายุ ปรอทวัดไข้ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรีรถยนต์/มือถือ ตลับหมึก ขวดน้ำยาทำความสะอาด ภาชนะบรรจุน้ำมันเครื่อง

นายกอบต.เหมืองหม้อ กล่าวต่ออีกว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ การจัดการขยะเปียก ขยะอินทรีย์อย่างเหมาะสม ปัจจุบันนี้ขยะในตำบลเหมืองหม้อยังถือว่ามีมาก อบต.มีรถขนขยะ 2 คัน แบ่งสายกันเก็บคันละ 6 หมู่บ้านและจัดเก็บทุกวัน พร้อมกันนี้ อบต.เหมืองหม้อยังรับซื้อขยะพลาสติก ขยะรีไซเคิล ที่ชาวบ้านคัดแย้งไว้ โดยให้นำมาขายในวันรับเบี้ยยังชีพ อบต.เหมืองหม้อได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะทำครอบครัวเป็นคัวอย่างคัดแยกขยะ และต่อไปก็จะขอความร่วมมือฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น และ อบต.เหมืองหม้อจะออกไปเยี่ยมเยือนและชมผลงานด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น