รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ออกหนังสือส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกาศปิดป่าดอยพระบาท หากมีใครผ่าฝืนเข้าไปหาของป่าจะดำเนินการตามกฎหมายทันที พร้อมกับประสานกำลังผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ตั้งจุดสกัดและออกตรวจเส้นทางป่าเส้นทางเสี่ยงอย่างเข้มข้นในห้วง 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด


วันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2562 ที่ห้องประชุมท่าว่าการอำเภอเมืองลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง พ.อ.ประสาน ไกรสิงห์เดชา รองเสนาธิการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไปป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเรียกประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ต่างๆในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางกว่า 300 คน เพื่อทำการชี้แจงและนำประกาศของจังหวัดลำปาง ไปกระจายให้ชาวบ้านในพื้นทีไดรับทราบของนโยบายด้านการ ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ หลังพบว่ามีการกจุดไฟเผาป่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาได้แม้แต่คนเดียว

โดยในเบื้องต้นได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการเข้มงวดกวดขันผู้ที่จะผ่านเข้าออกป่าในช่วงนี้อย่างจริงจัง ทำการชี้แจกชาวบ้านในพื้นที่ให้งดเผาอย่างเด็ดขาดและแจ้งให้ทราบถึงโทษที่จะได้รับหากถูกจับกุมได้ขณะเผาป่าหญ้าแห้ง นอกจากนี้ยังได้มีการประกาศปิดป่าดอยพระบาทไปจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายโดยไม่กำหนดระยะเวลา ซึ่งอาจจะมากกว่า 60 วัน และให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด มีกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ อุทยาน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าเวรยามตอดล 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้คนไม่หวังดีเข้าไปในพื้นที่ป่าแล้วไปลักลอบเผาป่าจนเกิดปัญหาขึ้นมาอีก

จากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อตรวจดูเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เนื่องจากสถานีตรวจวัดที่การประปา ต.แม่เมาะ และ รพ.สต. ต.สบป้าด มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมกับได้ประสาน หุ่นยนต์ฉีดน้ำระยะไกล และรถบรรทุกน้ำจาก ศูนย์ ปภ.เขต 10 และเทศบาล อบต.ในพื้นที่ เข้าดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ บริเวณด้านหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ เพื่อให้ฝุ่นละอองบรรเทาเบาบางลง

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง นับสถิติ ตั้งแต่เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2562-วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2562 ปรากฏว่า จากภาพถ่ายดาวเทียม เกิดจุดความร้อนสะสม 110 จุด พื้นที่ป่าเสียหายกว่า 500 ไร่ สาเหตุมาจากการจุดไฟเผาป่ามากที่สุด 75 ครั้ง ขณะที่สถิติไฟป่าทั้ง 9 จังหวัดทางภาคเหนือเกิดขึ้นรวมทั้งหมด 756 จุด สูงสุดจังหวัดเชียงราย 177 ครั้ง รองลงมา จังหวัดน่าน 169 ครั้ง จังหวัดตาก 152 ครั้งและจังหวัดลำปาง 110 ครั้ง ทั้งนี้สถานการณ์มลพิษทางอากาศในพื้นที่ จังหวัดลำปาง ยังเกิดค่ามาตรฐานของเครื่องตรวจวัดกรมควบคุมมลพิษ ทั้ง 4 จุด พบค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในขณะนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น