เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ฌาปนสถาน ทม.น่านล้อมเชียงของ โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศ ทม.น่าน เป็นประธานในพิธีจัดทำบุญ ถวายทักษิณานุปทาน หลังจากที่เทศบาลฯ ได้ทำการก่อสร้างเมรุสำหรับเผาศพหลังใหม่ขึ้นมา 1 หลัง ณ ฌาปนสถานฯ และก่อนจะเปิดใช้เมรุหลังใหม่นี้ ทางเทศบาลฯ จัดงานทำบุญและถวายทักษิณานุปทานพระชินนานุวัตรทาน

ในการจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วย นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายก, นายประสงค์ มงคลวิสุทธิ์ รองนายก, นางอริสา บุญสม รองนายก, นายพิชิต โมกศรี ปลัดเทศบาลฯพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชน ทุกชุมชนในเขตพื้นที่ และคณะศรัทธาหมู่บ้านใกล้เคียง มาร่วมในพิธี โดยนำดอกไม้ธูปเทียนน้ำส้มป่อย และขอสุมาคาราวะเมรุใหม่ ทานขันข้าว 100 ขัน โต๊ะข้าว 100 โต๊ะ และถวายทานผ้าป่าสามัคคี ผ้าบังสุกุล นอกจากนี้ ยังมีการทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับจนเสร็จพิธี

นายสุรพล เธียรสูตร นายก ทม.น่าน กล่าวว่า สุสานล้อมเชียงของ รับใช้ผู้เสียชีวิตในชุมชน 28 ชุมชน 5 หมู่บ้านมาอย่างยาวนาน เราถือโอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้วายชนม์ รุกเทวดาอารักษ์ เจ้าที่ เจ้าทาง และวิญญาณต่างๆ สักครั้งหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น