เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เปิดโลกเรียนรู้ โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล เข้าชมฟรี!!

วันที่ 26 ก.พ.62 เชียงใหม่ ซู อควาเรียมได้เปิดโอกาสให้กับน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ให้เข้าชมฟรี จำนวน 51 คน โดยนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการศึกษาและความสำคัญในการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้ได้มาศึกษาโลกใต้น้ำ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับน้อง ๆ ได้มารู้จักศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำทะเล ซึ่งนักเรียนบางโรงเรียนนั้นอยู่ห่างไกลและยังไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับทะเลของจริง แต่เมื่อน้อง ๆ มาที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม น้อง ๆ จะได้พบกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับน้อง ๆ กลับไปเป็นอย่างมาก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น