ต้อนรับผู้บริหารจาก National University of Singapore


เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Kang Hway Chuan, Director International Program (USP) and Prof. Low Boon Chuan, Deputy Director Biology Department and Director Mechanobiology Institute, National University of Singapore ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น