เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พร้อมด้วย นายวินิตย์ เทียนวัน หน.หน่วยพิทักษ์ป่าดอยหลวง ที่ 3 นายสาคร สมยศ นายก อบต.สันสลี นายธงชัย ถาแก้ว กำนันตำบลสันสลี และผู้ใหญ่บ้านตำบลสันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ได้ออกลาดตระเวนไฟป่าพื้นที่ตำบลสันสลี

พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การอยู่เวรยามเฝ้าระวังไฟป่า บ้านปางมะขามป้อม บ้านโป่งเหนือ บ้านทุ่งห้า และเป็นตัวแทน หลวงพ่อประเสริฐ บุญญฺนาโค วัดเชาแขงเบง จังหวัดจันทบุรี ที่เมตตาจิตมอบเงินสมทบจุดสกัดไฟป่า จำนวน 5 หมู่บ้านๆละ 1,000 บาท ได้แก่ บ้านโป่งเหนือ บ้านทุ่งห้า บ้านปางมะขามป้อม บ้านทุ่งห้าเหนือ และ บ้านแม่ตะละ ตำบลสันสลี ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดจุด hotspots เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น