ในจังหวัดน่าน ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมา มีหมอกควันหนามากขึ้นกว่าวันที่ผ่านมา ซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน โดยในช่วงบ่ายวันนี้ สถานีตรวจวัดอากาศ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ตรวจวัดค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM10 ได้ 209 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบ 159 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า AQI อยู่ที่ 269 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเช้าวันนี้ และ สถานีตรวจวัดอากาศ อ.เฉลิมพระเกรียติ ตรวจวัดค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM10 ได้ 193 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบ 162 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า AQI อยู่ที่ 272 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเช้าวันนี้

ซึ่งสถานการณ์หมอกควัน ในจังหวัดน่าน ณ ขณะนี้ ยังไม่มีผลกระทบกับการบิน เครื่องบินพานิชย์ต่างๆ โดยข้อมูลจากหอบังคับการบินในวันนี้ สามารถมองเห็นทัศนวิศัยได้เกินกว่า 3.2 กิโลเมตร ทำให้เครื่องบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติ ซึ่งเครื่องบินพานิชย์ จะต้องใช้ระยะการมองเห็นทัศนวิสัย เกินกว่า 2 กิโลเมตรขึ้นไป

ทางด้าน นาย เรืองยุทธ นิตยานนท์ ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานน่านนคร กล่าวว่า ให้ประชาชนที่โดยสารเครื่องบินและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดน่าน มั่นใจได้ว่า เครื่องบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติ เนื่องจาก สามารถมองเห็นทัศนวิสัยได้เกินกว่า 2 กิโลเมตร โดยถ้าหากทัศนวิสัยปิด ทางทาอากาศยาน จะประกาศแจ้งเตือนอีกครั้ง ซึ่งในขณะนี้ ให้มั่นใจได้ว่า เครื่องบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น