ที่ห้องประชุม ทต.เชียงดาว นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ พล.ต.บุญยืน อินทสว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 นายชัชวาลย์ พุทธโธ นอภ.เชียงดาว นายพิพัฒน์พงศ์ เดชา ส.อบจ.เชียงดาว เขต1 กำนัน ผญบ. อปท. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมรับนโยบาย จ.เชียงใหม่ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อพัฒนาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่ อ.เชียงดาว โดยมาตรการควบคุมดูแลไฟป่าหมอกควันของ อ.เชียงดาว

1.จัดทำแนวกันไฟและเพิ่มการลาดตระเวนในระดับหมู่บ้าน 2.มาตรการห้ามเข้าป่า(ปิดป่า)การเข้าป่าต้องขออนุญาต 3.ตั้งชุดลาดตระเวนบ้านละ 25 คน ทุกหมู่บ้าน 4.อปท.ทุกแห่งพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นทุกวัน 5.สำรวจบุคคลที่มีอาชีพหาของป่า มีจำนวน 196 คน ทำการอบรมและสร้างอาชีพ 6.เข้มงวดมาตรการทางด้านกฎหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น