วันที่ 15 มีนาคม 2562 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดเชียงใหม่ (ปภ.) นำหุ่นยนต์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง เข้าทำการฉีดพ่นบริเวณอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวันที่ 2

เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ หลังค่าฝุ่นละอองจากปัญหาหมอกควันเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง จนเกินมาตรฐานความปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ณ สันเขื่อนอ่างแก้ว มหา วิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น