ดาวเทียมระบบเวียร์ ตรวจพบจุดความร้อนใน จ.แม่ฮ่องสอน 100 กว่าจุด ต่อเนื่องมาแล้วหลายวัน ล่าสุดพบ 104 จุด มากที่สุดคือ อ.ปาย และก่อนหน้านั้น พบ 119 จุด มากที่สุดคือ อ.ปาย เช่นกัน ขณะที่ ผวจ.นำรถต่อต้านวินาศภัยของ ปภ.ขึ้นไปพ่นน้ำลดหมอกควัน บนวัดพระธาตุดอยกองมู หวังลดค่าฝุ่นละอองพิษ ที่คงพุ่งสูงเกินมาตรฐานมากว่า 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน รายงานผลการตรวจจุดความร้อนจากดาวเทียม ระบบเวียร์ ของวันนี้ว่า พบจุดความร้อน จำนวน 104 จุด ได้แก่ อ.แม่สะเรียง 4 จุด, อ.แม่ลาน้อย 3 จุด ,อ.ขุนยวม 11 จุด , อ.เมือง 10 จุด , อ.ปางมะผ้า 33 จุด และ อ.ปาย 43 จุด ซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา ดาวเทียมระบบเวียร์ ตรวจพบจุดความร้อน 119 จุด ได้แก่ อ.ปาย 37 จุด , อ.ปางมะผ้า 31 จุด , อ.ขุนยวม 14 จุด , อ.แม่สะเรียง 12 จุด , อ.เมือง 11 จุด , อ.แม่ลาน้อย 10 จุด , อ.สบเมย 4 จุด ซึ่งพบว่าจุดความร้อนที่ตรวจพบมากที่สุด อยู่ในพื้นที่ อ. ปาย

ขอรายงานการตรวจพบจุดความร้อน Hotspot จากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 02.18 : จำนวน 561 จุด

 1. จ.เชียงใหม่ จำนวน 137 จุด
 2. จ.เชียงราย จำนวน 36 จุด
 3. จ.น่าน จำนวน 43 จุด
 4. จ.พะเยา จำนวน 94 จุด
 5. จ.แพร่ จำนวน 33 จุด
 6. จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 104 จุด
 7. จ.ตาก จำนวน 25 จุด
 8. จ.ลำปาง จำนวน 61 จุด
 9. จ.ลำพูน จำนวน 28 จุด
  รวมจำนวน 561 จุด

จากจุดความร้อนดังกล่าว ส่งผลให้เกิดหมอกควันจากไฟป่า จำนวนมหาศาล ลอยปกคลุมทั่ว จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ล่าสุดวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน วัดได้ 95 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ อยู่ที่ 205 อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อประชาชน ทั้งนี้ ค่าฝุ่นพิษดังกล่าว ได้พุ่งสูงเกินมาตรฐานต่อเนื่องมาแล้วกว่า 2 สัปดาห์

นายสุนทร กันทะมาลา นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน รายงานว่า อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ วัดได้ 16.0 องศาเซลเซียส และค่าทัศนวิสัยในการมองเห็น วัดได้ 2,500 เมตร ซึ่งจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็น ส่งผลให้หมอกควันไฟป่า ถูกความกดอากาศกดให้ลอยต่ำลงมาปกคลุมตัวเมืองในระดับต่ำ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 05.00 น.-08.00 น. ซึ่งในช่วงดังกล่าว ค่าของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน จะมีค่าสูงมากกว่าปกติ เนื่องจากหมอกควันไฟป่าถูกกดทับให้ลอยลงต่ำ และสภาพอากาศลมสงบ

สถานการณ์ไฟป่า ดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐ รวมไปถึงประชาชนในทุกพื้นที่ ต้องออกไปทำการดับไฟป่าทุกวัน โดยเฉพาะจุดไฟป่าที่ดาวเทียมตรวจพบ แต่อย่างไรก็ตาม กว่า 60 % เป็นไฟป่าที่เกิดบนพื้นที่เทือกเขาสูงชัน และเป็นหน้าผาสูง ไม่สามารถเข้าไปทำการดับไฟป่าได้ ส่งผลให้หมอกควันยังคงสะสมต่อเนื่องในอากาศ และนอกจากนั้นยังพบว่า การเผาป่าเกิดจากการลอบเผาของราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ สร้างความหนักใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก

ล่าสุดเมื่อช่วงสายวันนี้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานในการฉีดพ่นน้ำ บนวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองพิษในอากาศ โดยใช้รถต่อต้านวินาศภัย ของศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ที่ถูกส่งมาร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของ จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น