เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2562 เวลา 19.30 น.นายชนันสิทธิ์ เกียรตินิยมรุ่ง นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่นครพิงค์ จัดประชุมสามัญครั้งที่ 9/2561-62 แก่เพื่อนสมาชิกและเลดี้ ณ ห้องโยธกา ชั้น 6 โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ เพื่อแถลงสถานะการเงิน พร้อมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการจัดสร้างหอนาฬิกา พื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ การสรรหาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ปี 2562-63 และพิธีสูมาคารวะรดน้ำดำหัว ขอพรปีใหม่เมืองจากสมาชิกอาวุโส ที่จะมีขึ้นในเดือน เม.ย.นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น