วันที่17 มี.ค.2562 เป็นวันหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการวัดถ้ำเชียงดาว โดยนายคำรณ อินต๊ะ ผญบ.ม.5 บ้านถ้ำ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่าทางวัดถ้ำเชียงดาวได้มีการเลือกคณะกรรมการของวัดชุดใหม่แทนชุดเก่าที่จะหมดวาระลงในวันที่ 30 มี.ค.2562 นี้

เพื่อสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ จากจำนวนผู้สมัคร16คนต้องคัดเหลือ10คนจึงได้จัดการเลือกตั้งโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครและให้ชาวบ้านเป็นผู้เลือก ผลการนับคะแนนหลังปิดหีบเมื่อเวลา15.30น. ที่ผ่านมารายชื่อ คณะกรรมการวัดถ้ำที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 10 คน มีดังนี้
อันดับที่ 1 นางแต๋วเงิน ปันศิริ ได้190 คะแนน
อันดับที่ 2 นางสุชาดา ชัยวงศ์
อันดับที่ 3 นายจันทร์แก้ว พันศิริ
อันดับที่ 4 นางอาริสา สุขเจริญ
อันดับที่ 5 นางวันเพ็ญเงินตัน
อันดับที่ 6 นายนิกรอนันต
อันดับที่ 7 นางแสงจันทร์ดาวแสง
อันดับที่ 8นายอินสนธิ์ ศรีวิชัย
อันดับที่ 9 นายสมศักดิ์ ขันทะเทิง
และ อันดับที่ 10 นายฉลอง ตาแก้ว

โดยมีคะแนนลดหลั่นกันลงไป ทั้งหมดจะได้รับตำแหน่งคณะกรรมการของวัดถ้ำเชียงดาว โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที้1เม.ย.2562เป็นต้นไปโดยมีวาระครบกำหนด2ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น