ด่วน!! รพ.น่าน ประกาศ ยืนยันไม่ได้ใช้ยา losartan ชื่อการค้า LANZAAR

เมื่อเวลา 13.00 น วันที่ 21 มีนาคม 2562 ภก.ชาญวิทย์ วัฒนพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.น่าน เปิดเผยว่า ตามที่ อย. เรียกยา Lanzaar คืนจากท้องตลาดด้วยความสมัครใจของผู้ผลิต หลังพบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 8 รุ่น จำนวน 142 Lot ที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็งในสัตว์ แต่ยังไม่มีข้อมูลในมนุษย์นั้น

โดยมีผู้รับบริการสอบถามทาง รพ.น่าน มาเป็นจำนวนมาก กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.น่าน จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าทาง รพ.น่าน ไม่ได้ใช้ยา losartan ชื่อการค้า LANZAAR ทั้งในรุ่นการผลิต และ Lot ดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่…โทรศัพท์ 054-719000 ต่อ 4101 – 4102 และเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาทุกห้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น