ร.ร.เทศบาลวัดเหมืองแดง จัด”ก้าวสู่ฝันวันแห่งความสำเร็จ” ส่วน ร.ร.บ้านนันทาราม จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง กองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ได้จัดงาน “ก้าวสู่ฝันวันแห่งความสำเร็จ” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น ได้รับเกียรติจากนายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ประจำปีการศึกษา 2561 มีนางมุกดา ศิริวาท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดเหมืองแดง กล่าวรายรายงาน มีผู้ปกครองนักกเรียนที่จบการศึกษา กรรมการศึกษามาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

ในวันเดียวกันนี้ น.ส.จินตนา ถิ่นทิพย์ ผอ.ร.ร.บ้านนันทาราม ตำบลแม่ยม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่ เขต 1) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฏร์วิทยา) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 คน และนักเรียนที่จบการศึกษาในปีนี้ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมีผลการสอย O-NET สูงกวาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ


ร่วมแสดงความคิดเห็น