ผู้พิการชวนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ย้ำหากเป็นแล้วให้สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ และดูแลคนพิการ ให้มากกว่านี้

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2652 ด้านนายมงคลธัช พวงมาลัย ผอ.กกต.น่าน กล่าวว่า สำหรับจังหวัดน่าน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 389,543 คน มีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 921 หน่วย ซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนตื่นตัว และให้ความสนใจออกมาใช้สิทธิในแต่ละหน่วยอย่างคึกคัก โดยทาง กกต.น่าน คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 80% และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยที่ท่านมีรายชื่ออยู่ กากบาทในช่องลงคะแนน พร้อมขอความร่วมมือไม่ทำลายบัตรเลือกตั้ง ไม่ฉีกบัตรเลือกตั้ง หรือถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนน ไม่นำบัตรเลือกตั้งออกมาจากคูหาเลือกตั้ง ซึ่งการกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งทั้งสิ้น

นางสาวสุพรรณ เปลี่ยนวิไล อายุ 55 ปี ชาวบ้านมหาโพธิ (อ่านว่า มะ-หา-โพด) ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ได้นั่งรถเข็นมาร่วมใช้สิทธิเลือกตั้ง หน่วยที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาร่วมใจ วัดมหาโพธิ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหน่วยที่มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากที่สุด 1,453 คน โดยนางสาวสุพรรณ ฯ กล่าวว่า ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ โดยส่วนตัวแล้วตนอยากได้ผู้แทนที่ดี และมีนโยบายให้การสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ และดูแลคนพิการ ให้มากกว่านี้

นอกจากนี้ จากการสังเกตหลาย ๆ หน่วยการเลือกตั้ง ทาง กกต. นั้นได้มีความพร้อมในการให้บริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง คือ มีการบริการนั่งรถเข็ญ หรือ วิลแชร์ในการเลือกตั้ง ในครั้งนี้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น