น่าน ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขต ทั้ง 3 เขต จ.น่าน นับคะแนน 70%

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร( ส.ส.) แบ่งเขต จ.น่าน ปรากฏผลว่าเมื่อนับคะแนนได้ 70% ณ 19.50 น.

เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสิรินทร รามสูตร เลิหมายเลข 4 พรรคเพื่อไทย คะแนนนำ

เขตเลือกตั้งที่ 2 นายชลน่าน ศรีแก้ว หมายเลข 6 พรรคเพื่อไทย นำ

เขตเลือกตั้งที่ 3 นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ หมายเลข พรรคเพื่อไทย นำ

โดยผู้มาใช้สิทธิ ทั่วทั้งจังหวัดน่าน โดยประมาณอยู่ที่ 76 %

ร่วมแสดงความคิดเห็น