อำเภอสะเมิง ตอนนี้อากาศแย่ จนเครื่องวัดขึ้น “Beyond AQI” ไปแล้ว แนะประชาชนดูแลสุขภาพใกล้ชิด

4332

ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่ ChiangMai Air Quality Health Index (AQHI PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง) จาก https://www.cmaqhi.org รายงานว่า


เวลา 11:00 น. วันที่ 29 มี.ค. 2019 ค่า AQHI PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง เทศบาลตำบล สะเมิงใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ค่าทะลุ 500 ไปแล้ว Beyond AQI : กรณีค่า AQHI ที่คำนวณจากค่า PM2.5 เกิน 500 ในบางโอกาสอาจมีระดับมลพิษ PM2.5 เกิน 500 ซึ่งสูงมากๆได้ ประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไร

ให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำสำหรับ AQHI 301-500 คือระดับอันตราย สีน้ำตาล ที่สำคัญที่สุดประชาชนทุกกลุ่มควรหลีกเลี่ยงการสูดอากาศที่มีมลพิษสูงเช่นนี้ให้มากที่สุด โดยงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด อยู่ในบ้านหรืออาคารซึ่งมีห้องที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศชนิดที่มีไส้กรอง HEPA ลดกิจกรรมหรือการออกกำลังกายหนัก ทำกิจกรรมที่เบาๆเท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆ ควรใส่หน้ากากชนิด N95 หรือ FFP2 ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ปอด ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงมีครรภ์ และอาจรวมถึงคนอ้วนและผู้ป่วยเบาหวานด้วย

สังเกตอาการที่อาจเกิดจากผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพ เช่น แน่นหน้าอก หายใจขัด หอบเหนื่อย เหงื่อออก คลื่นไส้ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หน้ามืด แขนขาชาหรืออ่อนแรง สับสน ซึมลง พูดไม่ชัด ตาพร่ามัว เดินเซ เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์โรงพยาบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น