อำเภอสะเมิง ตอนนี้อากาศแย่ จนเครื่องวัดขึ้น “Beyond AQI” ไปแล้ว แนะประชาชนดูแลสุขภาพใกล้ชิด

ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพชาวเชียงใหม่ ChiangMai Air Quality Health Index (AQHI PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง) จาก https://www.cmaqhi.org รายงานว่า

เวลา 11:00 น. วันที่ 29 มี.ค. 2019 ค่า AQHI PM2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมง เทศบาลตำบล สะเมิงใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ ค่าทะลุ 500 ไปแล้ว Beyond AQI : กรณีค่า AQHI ที่คำนวณจากค่า PM2.5 เกิน 500 ในบางโอกาสอาจมีระดับมลพิษ PM2.5 เกิน 500 ซึ่งสูงมากๆได้ ประชาชนควรปฏิบัติตัวอย่างไร

ให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำสำหรับ AQHI 301-500 คือระดับอันตราย สีน้ำตาล ที่สำคัญที่สุดประชาชนทุกกลุ่มควรหลีกเลี่ยงการสูดอากาศที่มีมลพิษสูงเช่นนี้ให้มากที่สุด โดยงดกิจกรรมนอกอาคารทุกชนิด อยู่ในบ้านหรืออาคารซึ่งมีห้องที่ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศชนิดที่มีไส้กรอง HEPA ลดกิจกรรมหรือการออกกำลังกายหนัก ทำกิจกรรมที่เบาๆเท่านั้น หากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านจริงๆ ควรใส่หน้ากากชนิด N95 หรือ FFP2 ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ปอด ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงมีครรภ์ และอาจรวมถึงคนอ้วนและผู้ป่วยเบาหวานด้วย

สังเกตอาการที่อาจเกิดจากผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพ เช่น แน่นหน้าอก หายใจขัด หอบเหนื่อย เหงื่อออก คลื่นไส้ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หน้ามืด แขนขาชาหรืออ่อนแรง สับสน ซึมลง พูดไม่ชัด ตาพร่ามัว เดินเซ เป็นต้น หากมีอาการดังกล่าวควรรีบไปพบแพทย์โรงพยาบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!