จังหวัดน่าน จัดกิจกรรม “ชาวน่าน รินน้ำใจ ดับไฟป่า” สนับสนุนให้กำลังใจทีมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

71

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับบริจาคทรัพย์ สิ่งของ หรือของใช้จำเป็น เพื่อมอบให้กับอาสาสมัครดับไฟป่าพื้นที่จังหวัดน่าน ตามโครงการ “ชาวน่านรินน้ำใจดับไฟป่า” โดยเปิดรับบริจาค หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ดับไฟ เครื่องดื่ม น้ำสะอาด เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และอาหารแห้ง สำหรับพกพาติดตัวไปได้ ในระหว่างเข้าพื้นที่ดับไฟ รวมถึงสมทบทุนบริจาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานดับไฟป่าพื้นที่จังหวัดน่านในปี 2562 นี้

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาค สิ่งของ อุปกรณ์ดับไฟ ป้องกันไฟ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โทรศัพท์ / โทรสาร 05471-6175 / สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ถนนหน่อคำ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน บริเวณ ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน หรือสามารถโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน ชื่อบัญชี “ชาวน่าน รินน้ำใจ ดับไฟป่า” เลขที่บัญชี 507-3-21209-6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054-773949

ร่วมแสดงความคิดเห็น