บรรพชนไตลื้อตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จะมีเสาใจ๋บ้านเป็นศูนย์รวมจิตใจในการจัดพิธีกรรมในวาระต่างๆ ชาวบ้านถิ่นไตลื้อได้มีโอกาสไปเยือนถิ่นบรรพชนเมืองเวียงเชียงรุ้ง แคว้นสิบสองปันนากันหลายครั้งหลายครา พบว่า ชาวไตลื้อบ้านถิ่นยังขาด”เสาใจ๋บ้าน”ที่ยังไม่ได้สานต่อบรรพชนไตลื้อ”เสาใจ๋บ้าน”ไตลื้อตำบลบ้านถิ่น จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา


พระครูวรกิตติสุนทร เจ้าอาวาสวัดถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เจริญพรว่า ชาวบ้านถิ่น ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อ ร่วมใจกันจัดสร้าง “เสาใจ๋บ้าน” ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเสาหลักเมือง

โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้นำอาวุธโบราณ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งของต่างๆ อาทิ ดาบ หอก มีด พร้า เคียว เลื่อย ของแหลมคม หรือ ปืน เก่า เครื่องทองเหลือง ตำรายาโบราณ มาบรรจุบริเวณใต้ฐานเสาใจ๋บ้าน เพื่อให้สิ่งของเหล่านั้น ช่วยคุ้มกัน ป้องกัน ต่อสู้ ขจัดภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านไตลื้อ

โดยในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 ปีที่ผ่านมา มีพิธีตั้ง “เสาใจ๋บ้าน”และยกยอดฉัตรมณฑป เสาใจ๋บ้าน บริเวณสามแยกตรงข้ามโรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) ในท้องที่ บ้านถิ่น หมู่ 2 ตำบลบ้านถิ่นโดยเริ่มเวลา 05.00 น สังเวยเทวดาอารักษ์พลีบวงสรวง เสก”เสาใจ๋บ้าน “บรรจุดวงมนต์คาถา

ต่อด้วยเวลา 05.59 น. ขึ้นตั้งเสาใจ๋บ้าน ช่างฟ้อน ฟ้อนบวงสรวง สังเวยเทวดา 2 ชุด เวลา 06.30 น. คณะสงฆ์บ้านถิ่นเจริญพระพุทธมนต์ (สังเวยพลี จุดธูปเทียนบูชาตลอดทั้งวัน เวลา 09.00น พิธียกยอดเจดีย์ –ยอดฉัตร พระสงฆ์ 9 รูป สวดรัตนสูตร 3 จบ กรณียเมตตาสูตร 3 จบ สวดหัวใจมนต์ 108

จนถึง 11.00น ถวายภัตตาหารเพลกรวดน้ำรับพร เวลา 13.00น สวดหัวใจมนต์108 เทศนาทิพย์มนต์หลวง ป๋าระมีปันจั้น กรวดน้ำแผ่กุศล เวลา 18.00น.เจริญพระพุทธมนต์สวดหัวใจมนต์กรวดน้ำแผ่เมตตา เวลา 19.00 น.สวดเบิก 1 วาร

นายนภัสกร อภัยกาวี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถิ่น พูดถึงเสาใจ๋บ้านว่า เสาใจ๋บ้านตั้งอยู่ในบริเวณท้องที่ หมู่ 2 ตำบลบ้านถิ่น ข้างร.ร.บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) “เสาใจ๋บ้าน” หรือเสาหลักบ้านของชาวไตลื้อ บ้านถิ่น ทำมาจากไม้สักทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว สูง 108 นิ้ว บนสุดของเสาเกาะสลักไม้เป็นรูปพระพรหม 4 หน้า ตั้งอยู่ในมณฑปทรง 8 เหลี่ยม มีเสาไม้สัก 8 ต้น ระยะห่างของเสา 3 เมตร ความสูงของมณฑป 13 เมตร

โดยสถานที่แห่งนี้จะใช้ประกอบพิธีกรรมงานประเพณี สืบชะตา จัดพิธีมงคล ตลอดจนเป็นสถานที่ไว้ปกปักษาหมู่บ้านของชาวไตลื้อต่อไปโดยเจ้าพิธีตั้งเสาใจ๋บ้านและยกยอกมณฑป และยอดฉัตร มณฑปเสาใจ๋บ้าน คือ พระอาจารย์ลามะจื้อไห่รินโปเช่(ไวศรุศมุณี องค์อารยะปรกช) สกุลเดิม เนื่องพืช เป็นลูกหลานของชาวไตลื้อบ้านถิ่น วัดวัชรมณี(สุ่ยจิงกง) ทิเบต กองบุญหมื่นฟ้าูผู้มีวิทยาคมและพิธีกรรมด้านนี้โดยเฉพาะ

นายภาสกร หม้อกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น นายกสมาคมไตลื้อแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในปีนี้ไตลื้อตำบลบ้านถิ่น จะจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ ไทยล้านนา ในวันที่ 12 เมษายน 2562 จึงได้ย้ายสถานที่จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ ไทยล้านนา มาจัดกันที่บริเวณ”เสาใจ๋บ้าน” โดยภาคเช้าจะมีพิธีกรรมทางศาสนา และปิดทองเสาใจ๋บ้าน –การขับลื้อจากพี่น้องชาวไตลื้อในเขตภาคเหนือ ภาคบ่ายมีขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ประมาร 18 ชงน –คค่ำ มีการประกวดธิดาไตลื้อ

ชาวไตลื้อจึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ ไทยล้านนา และขอพรจาก”เสาใจ๋บ้าน”ไตลื้อตำบลบ้านถิ่น ตามวันดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น