สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จัดงาน ” ดอกบัวคืนถิ่น”รดน้ำดำหัวครูอาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน เป็นตัวแทนศิษย์เก่ากล่าวต้อนรับ ผู้ที่มาร่วมงาน “ดอกบัวคืนถิ่น ” รดน้ำดำหัวครูอาวุโส ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน/อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน / ครูอาวุโส / ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวนมาก นางนันทิยา วงศ์วาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 49 ปี ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ได้เปิดการเรียนการสอน พัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานด้านการศึกษา จนเกิดผลลัพธ์ให้ศิษย์เก่า ประสบความสำเร็จ มีหน้าที่การงานที่ดี ทั้งนี้เกิดจากรากฐานด้านการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

การจัดงาน”ดอกบัวคืนถิ่น”ในวันนี้มีศิษย์เก่าจำนวนมากสนับสนุน และช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม พร้อมที่จะช่วยกันสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู และรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ร่วมแสดงความคิดเห็น