แบบอย่างที่ดีในสังคมไทย ชาวบ้าน หมู่บ้านจัว ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ร่วมสืบสานรักษาจารีตประเพณี ลูกหลานญาติพี่น้อง พาครอบครัวกลับบ้าน ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และบิดามารดาในช่วงประเพณีปี๋ใหม่เมือง

บรรดาลูกหลาน ในหมู่บ้านจัว ตำบล สมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ที่ไปทำงานในต่างจังหวัด ต่างพากันกลับบ้าน เดินทางมาร่วมรดน้ำดำหัว ผู้หลักผู้ใหญ่ บิดามารดา และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ รวมทั้งญาติผู้ใหญ่ ในช่วงวันพญาวัน เทศกาลปี๋ใหม่เมือง ทำให้แต่ละบ้าน ในถนนหมู่บ้านจัว คึกคัก ที่มีบรรดาลูกหลาน พาครอบครัว ถือขันน้ำขมิ้นส้มป่อย ดอกไม้ธูปเทียน และเครื่องรดน้ำดำหัว มาขอสูมาลาโทษ ที่ได้ล่วงเกินผู้หลักผู้ใหญ่ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ และถือโอกาสขอพรปีใหม่ เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล เป็นการรักษา จารีตประเพณีของชาวล้านนาไว้ ให้สืบทอดไปชั่วลูกชั่วหลาน

วันนี้ในหมู่บ้านหากบ้านไหนมีผู้สูงอายุ หัวกระไดไม่แห้ง จะมีบรรดาญาติพี่น้อง ลูกหลานมารดน้ำดำหัวทั้งวัน ซึ่งแต่ละบ้าน ก็จะมีการทำอาหาร และขนมจ๊อก ไว้เลี้ยงต้อนรับ ขับสู่ลูกหลาน ที่มารดน้ำดำหัว ถือเป็นธรรมเนียม ที่ยึดถือปฎิบัติกันมา ซึ่งหมู่บ้านจัว ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับสังคมไทย ถึงการแสดงความกตัญญู ต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณและผู้สูงอายุของหมู่บ้าน ให้เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ได้เห็นเป็นแบบอย่าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น