ราษฎรบ้านห้วยมะเขือส้ม ทำพิธีดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านและทอดผ้าป่าสืบสานศาสนาให้ยาวนาน

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 เวลา10.00น.นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ที่บ้านห้วยมะเขือส้ม ม.5ต.หมอกจำแป่ ราษฎรในหมู่บ้านประกอบด้วยชนเผ่าไทยใหญ่,ม้ง,ปาโอ ได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าที่วัดและร่วมรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านฯ พิธีดังกล่าวเป็นพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ที่ราษฎรได้พยายามรักษาไว้ ประกอบกับบุตรหลาน ที่กลับมาเยี่ยมบ้านทุกคนจะต้องร่วมพิธี จนจบเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นความสำคัญของประเพณี เพื่อในอนาคตคนรุ่นใหม่จะได้สืบทอดประเพณีให้คงอยู่สืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น