​ตั้งแต่ต้นปี 2562 คนไทยเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ยังเติบโตดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จากปัจจัยแวดล้อมของตลาด อาทิ การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวที่รุนแรง ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการหลายราย จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคามาเป็นตัวกระตุ้นตลาด ทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยวในบางประเท ศราคาจึงถูกมองว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และด้วยตลาดการท่องเที่ยวที่เปิดมากขึ้น ความหลากหลายของจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จากการเข้ามาทำตลาดการท่องเที่ยวขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ รวมทั้งธุรกิจสายการบินทั้งสายการบินต้นทุนต่ำ และสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ มีการขยายเส้นทางการบินไปยังจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมถึงอานิสงค์การที่เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศ ที่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย


ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศถูก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลให้เกิดความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น คาดว่า ทั้งปี 2562 นี้ คนไทยเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ น่าจะมีจำนวนประ มาณ 10.55-10.75 ล้านคน เติบโต 5.4%-7.4% จากปี 2561 ขณะที่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศ คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 385,000-390,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5%-6.1% จากปี 2561 โดยจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย ปี 2562 ประเทศญี่ปุ่นยังเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยม และมีอัตราของการเดินทางกลับไปท่องเที่ยวซ้ำที่สูง

แม้ในปี 2562 จะเป็นปีที่ตลาดไทยเที่ยวนอกยังเติบโต แต่เป็นปีที่ผู้ประกอบการคงจะเผชิญกับความท้าทายในการทำตลาดมากขึ้น ทั้งจากการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวที่รุนแรง ที่ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆ อย่างเรื่องของราคาเข้ามาทำตลาด เพื่อดึงดูดและรักษาฐานลูกค้า ซึ่งจะมีผลต่อผลกำไรในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังมีประเด็นท้าทายอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต้องติดตาม อาทิ แนวโน้มของราคาน้ำมัน และค่าเงินบาทที่มีความผันผวน อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดทิศทางราคา เช่น ราคาแพคเกจท่องเที่ยว ทำให้การทำโปรโมชั่นด้านราคาของผู้ประกอบการ อาจจะทำได้ไม่ง่ายเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น