ไฟป่ายังคงมีต่อเนื่อง ค่าฝุ่นลดปกติเป็นวันแรก

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานค่าคุณภาพอากาศบริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน ว่าจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ซึ่งค่าคุณภาพอากาศที่ลดลงสู่ภาวะปกติ นับเป็นวันแรกในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา ที่ค่าเกินมาตรฐานและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสุขภาพประชาชน และธุรกิจการบินพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไฟป่า ยังคงมีการลักลอบจุดไฟป่าในหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อดับไฟป่า ร่วมกับราษฎรในแต่ละพื้นที่ทุกวัน แต่พบว่าปัจจุบัน ปริมาณจุดฮอทสปอตที่ดาวเทียมตรวจจับได้ ลดลงเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากป่าถูกลอบเผา จนปริมาณเชื้อเพลิงในป่าได้ถูกไฟป่าเผาผลาญไปจนเกือบจะหมดในทุกพื้นที่แล้ว เหลือเพียงป่าที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน หากเจ้าหน้าที่เผลอก็จะมีคนมาลอบจุดไฟเผา เพื่อหวังให้เกิดเห็ดป่าในต้นฤดูฝนที่จะถึงนี้

แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ระบุว่า การเผาป่าจะมีอีกรอบในห้วงปลายเมษายน ไปถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเผาไร่ เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในห้วงต้นฤดูฝน ทั้งนี้หากมีการเผาก่อนหน้าจะทำให้เกิดหญ้าระบัดขึ้น ทำให้ต้องมาเสียเวลาในการแผ้วถางหญ้า และสิ้นเปลืองยาฆ่าหญ้าอีกเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น