วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมคัดเลือกเยาวชนดีเด่น จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น