น่าทึ่ง!! นาขั้นบันไดที่บ้านนาเกียน อ.อมก๋อย สวยงาม ถึงไม่มีข้าวปลูกไว้ก็ตาม

398


จากเฟซบุ๊ก นพรัตน์ เจริญผล หรือครูบอย โรงเรียนบ้านนาเกียน ถ่ายภาพมุมสูงของนาขั้นบันได ที่หมู่บ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และวันที่ 16-17 พฤษภาคม 62 จะมีกิจกรรม ช้างไถนา มีเพียงแห่งเดียวในโลก ที่จุดนี้อีกหนึ่งความสวยงาม ที่เกิดขึ้นจากชาวบ้าน ในพื้นที่ ต.นาเกียน อ.อมก๋อย
นาขั้นบันได เป็นอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้ของ นาข้าว บ้านป่าบงเปียง อ.แม่แจ่ม ขณะนี้ชาวนากำลังจัดเตรียมที่นาเพื่อไถนา และปลูกข้าวกว่าหลายร้อยไร่ ถึงขณะนี้ยังไม่มีการลูกข้าว แต่ธรรมชาติของพื้นนา เริ่มมีหญ้าสีเขียวเกิดขึ้น หลังจากเกิดฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ มีความสวยงามสำหรับคนชอบถ่ายภาพ ชื่นชมธรรมชาติ ก่อนจะเข้าฤดูฝนแล้ว ที่จะไม่พลาดการเดินทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น