4447

(มีคลิป) กองทัพภาคที่ 3 ส่งเฮลิคอปเตอร์ สนับสนุนเมื่อเกิดไฟป่า

กองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 ส่งเฮลิคอปเตอร์ Mi-17 พร้อมถุงตักน้ำสนับสนุนเมื่อเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง และจัดกำลังเฝ้าระวังในจุดต่างๆในพื้นที่ หากเกิดสถานการณ์ไฟป่าขึ้นอีกก็พร้อมปฎิบัติงานทันทีที่บริเวณลานสนามกีฬาศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เฮลิคอปเตอร์ Mi-17 ได้ลงจอด เพื่อที่จะมาประจำการในการสนับสนุนดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปาง และอีก – จังหวัดภาคเหนือได้แก่ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการในการเตรียมในการับมือไฟไหม้ป่าในพื้นที่ที่ไม่สามารถเดนเท้าเข้าไปดับได้ ต้องอาศัยการโปรยน้ำดับไฟทางอากาศแทน หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลวจอดได้แล้ว พ.อ.สมจริง กอรี รอง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี , พ.อ. อาทิรัช ปุ๊ดหน่อย หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 และคณะได้ให้การต้อนรับ คณะนักบินและผู้ติดตามภารกิจดับไฟป่าก่อนที่จะมาประชุมวางแผนในการบินสำรวจพื้นที่เป้าหมายตามที่ได้รับแจ้ง และสำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนในการโปรยน้ำทางอากาศในการดับไฟไหม้ป่าให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าดอยพระบาทสงบตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา แต่มีรายงานพบกลุ่มควันไฟ 2 จุด 2 อำเภอ จึงได้มีการเฮลิคอปเตอร์ Mi-17 ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ […]

ทต.ร้องกวางขอความร่วมมือป้องกันและแก้ไขไฟป่า

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เผยว่าจังหวัดแพร่ ได้ประกาศขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติหมอกควัน และกำหนดให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังห่วัดแพร่ เป็น เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง โดยจ.แพร่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 15 และมาตรา 29 จังหวัดแพร่จึงกำหนดให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 เป็นช่วง “วิกฤติหมอกควัน” และกำหนดให้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดแพร่ เป็น “เขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่ง”ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ปฏิบัติดังนี้ 1. ห้ามเผาเด็ดขาดในทุกพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ริมทางหลวง พื้นที่ชุมชนและเมือง ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการเผาในช่วงก่อนและหลังประกาศช่วงวิกฤติหมอกควัน ให้แจ้งขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองท้องที่นั้น […]

สะเมิงถกปัญหา รับมือไฟป่าหมอกควัน

สะเมิงถกรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควัน​ นายอำเภอนั่งหัวโต๊ะ​ เคาะให้บูรณาการสื่อสารทำความเข้าใจ ถึงผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ วันที่ 25 มกราคม 2566. นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง/ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 แบบบูรณาการ อำเภอสะเมิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 แบบบูรณาการ โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบไฟป่าหมอกควันให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ และติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ การลงทะเบียนในระบบ FireD ณ หอประชุมอำเภอสะเมิง

อ.พร้าว​ Kick off ปัญหาไฟป่าหมอกควัน​

อ.พร้าว​ Kick off รณรงค์ร่วมกันแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน​ หวังสร้างการรับรู้ให้ประชาชน​ทราบถึงสถานการณ์ วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่​ นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอพร้าว เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอพร้าว ปี 2566​ โดย​มี​ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรม​ Kick off ครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของภาคส่วนต่างๆ และสร้างความรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ แนวทางการปฏิบัติตน ซึ่งมีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน และการปล่อยแถวขบวนรถน้ำฉีดพ่นละอองน้ำบนท้องถนนเพื่อลดฝุ่นละออง

POLLUTION พบสารเคมีระดับสูงในวาฬเพชฌฆาต ที่ใกล้สูญพันธุ์

#POLLUTION พบ ‘สารเคมีตลอดกาล’ ระดับสูงในวาฬเพชฌฆาต หรือ ออร์กา แถบประเทศแคนาดาที่ประชากรประจำถิ่นใกล้สูญพันธุ์ โดยสารเคมีนี้มีชื่อว่า ‘4NP’ หรือ 4-โนนิลฟีนอล (4-nonylphenol) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการผลิตเยื่อกระดาษชำระ และพบในสบู่ ผงซักฟอก และการแปรรูปสิ่งทออื่น ๆ สารเคมีตลอดกาลคือ สารที่คงอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน ไม่หายไปไหน พวกมันเล็ดลอดเข้าสู่ธรรมชาติและมหาสมุทรจากโรงบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม และเข้าไปปนเปื้อนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก จากนั้นนักล่าระดับสูงขึ้นไปก็กินมัน เช่นวาฬเพชฌฆาตกลุ่มนี้ที่มีจำนวนน้อยลงจากการประมงที่มากเกินไปอยู่แล้ว ทำให้พวกมันกลายเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีการปนเปื้อนสารเคมีมากที่สุดในโลก . งานวิจัยนี้ได้เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อของวาฬที่เกยตื้นตามแนวชายฝั่งของรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2018 จำนวน 6 ตัว ซึ่งพบว่าทุกตัวมีการปนเปื้อนสารเคมี และ 46% ของสารเคมีนั้นคือ 4NP เป็นหนึ่งในสารที่ถูกระบุว่าเป็นสารพิษอินทรีย์แบบถาวร แต่ก็ยังไม่มีใครศึกษารวมทั้งควบคุมด้วย ทำให้มันถูกใช้อย่างไม่มีใครห้าม และมันก็ปนเปื้อนในออร์กาท้องถิ่นของรัฐบริติชโคลัมเบีย “งานวิจัยชิ้นนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยของวาฬภาคใต้ที่เป็นประชากรใกล้สูญพันธุ์ และอาจเป็นไปได้ว่าสารปนเปื้อนมีส่วนทำให้จำนวนประชากรลดลง เราแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะปกป้องสายพันธุ์นี้” ดร. ฮวน โฮเซ่ อาลาวา (Dr Juan José Alava) จากหน่วยวิจัยมลพิษทางทะเลที่สถาบันเพื่อมหาสมุทรและการประมง […]

อ.เวียงแหง​ บวชป่าบ้านกองลม​

อ.เวียงแหง​ บวชป่าบ้านกองลม​ หวังสร้างความมั่นคงแหล่งอาหารชุมชน​ พร้อมร่วมป้องกันไฟป่า​ หมอกควัน วันที่ 17 มกราคม 2566​ ที่ผ่านมา นายถนอม กุยแก้ว นอภ.เวียงแหง จ.เชัยงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบชะตาป่า (บวชป่า) ประจำปี 2566 ของบ้านกองลม ณ ป่าชุมชนบ้านกองลม ต.เมืองแหง โดยแนวคิดเรื่อง “การสืบชะตาป่า” มีฐานคิดมาจากความต้องการอนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อจะเป็นการสร้างความมั่นคงของแหล่งอาหารที่สำคัญให้แก่คนในชุมชน ทั้งนี้ยังเป็นแนวทางร่วมผลักดันการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 อีกด้วย โดมมี​ คณะสงฆ์ ส่วนราชการ สจ. อปท. และทีมงานปกครองท้องที่บ้านกองลม ร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

(มีคลิป) ชาวต.ทาขุมเงิน ลุกฮือต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 ม.ค.2566 ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดทาสบเมย ต.ท่าขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ได้มีการจัด” ลำพูนเสวนา เครือข่ายประชาชน จังหวัดลำพูน เวทีเสียงประชาชน” ได้มีชาวบ้านทาสบเมย หมู่2 ต.ทาขุมเงิน หลายร้อยคน ร่วมคัดค้านระงับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ทั้งขึ้นป้ายคัดค้านและผลัดเปลี่ยนกันขึันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลายๆด้านด้วยกัน สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยะที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่ 100 กว่าไร่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนบ้านทาสบเมย ชึ่งมีทั้งหมด 400 กว่าหลังคาเรือน มีประชากร 1,000 กว่าคน และ ต.ทาขุมเงิน มีเขตติดต่อหลายตำบลของแต่ละอำเภอ และชาว ต.ท่าขุมเงิน จะต่อต้านการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะจนถึงที่สุด

ลำปาง ประชุมป้องกันปัญหาไฟป่า หมอกควัน

ลำปางประชุมเข้มป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประสานแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ประจำปี 2566 (ผ่านระบบ Zoom) ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี พล.ท.สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ภาค 3 เป็นประธานในการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เกิดความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 และกองทัพบก โดยในที่ประชุมได้มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟัง และนำเสนอผลการดำเนินงาน รวมถึงการจัดเตรียมแผนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ในแต่ละพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

สรุปสถานการณ์ฝุ่น ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566

สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) PM2.5 มีค่าระหว่าง 10-36 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ดีมาก ถึง ดี” (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 20 จุด (เชียงราย 8 จุด เชียงใหม่ 8 จุด แม่ฮ่องสอน 2 จุด และลำพูน 2 จุด) คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ “ดี”

(มีคลิป) สุดทน! กลิ่นเหม็นจากโรงงานยางพารา วอนผู้ว่าฯช่วย

ชาวบ้านสุดจะทน! กลิ่นเหม็นโชยมาจากโรงงานยางพารา ร้องเรียนหลายครั้งแต่ไม่มีการแก้ไข วอนผู้ว่าฯช่วยชาวบ้านด้วย! วันที่ 12 ม.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรานงานว่า ชาวบ้านห้วยสัก ม.9 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล สุดทนกับกลิ่นขี้ยางโชยมาจากโรงงานยางพาราใกล้หมู่บ้าน ช่วงกลางคืนแทบเปิดประตูบ้านไม่ได้ กลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระ เหม็นทั้งกลางวันกลางคืน ชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ ทนทรมานมานานนับปี พอแจ้งไปหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งเจ้าของโรงงาน เทศบาล และอำเภอ ไปแล้วหลายครั้ง พอมีการร้องเรียนกลิ่นก็จะหายไปสักพัก แต่ไม่นานกลิ่นก็กลับโชยมาอีก ชาวบ้านทนไม่ไหว ไม่สามารถไปพึ่งพาใครได้ จึงขอร้องผ่านสื่อ ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ บ้านห้วยสัก ม.9 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใกล้โรงงานยางพารามากที่สุด ห่างราว 4 กม. เป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นมากที่สุด พบกับ นายวิชาญ ภิวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยสัก ม.9 ที่ลานหอประชุมของหมู่บ้าน โดยมีชาวบ้านได้นำเอาป้ายข้อความแสดงความรู้สึกอัดอั้น ที่ต้องทนกับกลิ่นเหม็นมานาน ออกมาชูขอความเห็นใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผญบ.ห้วยสัก ได้กล่าวว่า หมู่บ้านมี 310 ครัวเรือน ประชากร […]

สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566

สรุปสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน) PM2.5 มีค่าระหว่าง 15-51 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “ดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” (ค่ามาตรฐานเกิน 50 มคก./ลบ.ม.) Hotspot เกิดขึ้นจำนวน 22 จุด (เชียงราย 11 จุด เชียงใหม่ 6 จุด แม่ฮ่องสอน 1 จุด และลำพูน 4 จุด) โดยพบพื้นที่ที่ค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ณต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ PM2.5 = 51 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” คาดการณ์การสะสมของฝุ่นละอองวันพรุ่งนี้ คุณภาพอยู่ในระดับ “ดี”

เชียงใหม่ ถกปัญหาหมอกควันไฟป่า

ถกปัญหาหมอกควันไฟป่า นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บัญชาป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์บัญชาป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่11ม.ค.2566

1 2