พ่อเมืองเชียงใหม่ออกกฎเหล็ก !!!!! สงกรานต์ วัยรุ่นมีเงิบ !!!!

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการคววบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่

1 1,714 1,715 1,716 1,717 1,718 1,765
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!