ตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยมีชีวิตลดต้นทุน

“เกษตรกรอำเภอกัลยาฯนำวัวแทนเครื่องตัดหญ้า ตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยมีชีวิตลดต้นทุนรายได้อย่างยั่งยืน” วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER) อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอ พร้อมทั้งนายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร เกษตรอำเภอร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ณ ม.4 บ้านห้วยบง ต.บ้านจันทร์ เกษตรกรต้บแบบ นางวิไลพรรณ นามแก้ว อายุ 62 ปี ทำการเกษตรปลูกพืชผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี โดยแบ่งพื้นที่ 10 ไร่ อะโวคาโด3 ไร่ ข้าว 3ไร่ นอกนั้นปลูก ส้ม พลับ เลี้ยงปลาและเลี้ยงวัว โดยอะโวคาโดเป็นพืชสร้างรายได้หลัก พันธุ์ที่ได้แก่ พันธุ์พิงค์เคอตัน พันธุ์แฮสฯ อายุเพียง 3 ปีก็ให้ผลผลิตให้ผลผลิตในช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน ตลาดหลักก็จะเป็นโครงการหลวง และคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการดูแลก็ไม่มีอะไรยุ่งยากโดยปล่อยวัวที่เลี้ยงมากินหญ้าในสวนเป็นการกำจัดวัชพืชในแปลง […]