พิธีจุดประทีป ๑,๐๐๐ ดวง

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอเรื่องราวของ พิธีจุดประทีป พันดวง ที่วัดทาสบเมย ลำพูน

วัดวัดทาสบเมย ทำพิธีจุดประทีป ๑,๐๐๐ ดวง ณ วัดทาสบเมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน ๘ พ.ย.๖๕ ในประเพณียี่เป็ง ลอยกระทง ประจำปี 2565 อย่างสวยงาม

ขอบคุณ พระครูปลัดสิริมงคล ถิรญาโณ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น