พระพุทธรูปแกะสลักหินผา

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอเรื่องราว ของ พระพุทธรูปแกะสลักหินผา ที่ “วัดห้วยผาเกี๋ยง” เมืองพะเยา

“วัดห้วยผาเกี๋ยง” ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยผาเกี๋ยง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาที่เต็มไปด้วยผาหิน ทั้งยังเป็นแนวเขตเดียวกันกับเมืองโบราณ หรือที่เรียกว่า “เมืองผายาว” หรือพะเยาในปัจจุบัน

วัดได้สร้าง อุทยานพุทธศิลป์เมืองผายาว ขึ้นโดยแกะสลักพระพุทธรูปติดกับก้อนหินตามหน้าผาภายในบริเวณวัด เพื่อให้ผู้คน ตลอดจนสาธุชนได้เดินทางมาศึกษาเที่ยวชม ทั้งนี้วัดห้วยผาเกี๋ยงได้เริ่มแกะสลักพระพุทธรูปปางต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน โดยใช้ช่างแกะสลักหินพื้นบ้าน หรือที่เรียกว่าสล่าพื้นบ้านในเมืองพะเยา เป็นผู้แกะสลักพระพุทธรูปทั้งหมด

พระพุทธรูปแกะสลักหินผา ภายในบริเวณวัดมีที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ พระพุทธรูปปางกามโภคีไสยาสน์ หรือสมเด็จพระศรีนวมินทราทิตย์ มหาโพธิสัตว์ (ปางกามโภคีไสยาสน์ หมายถึง ยินดีในโภคทรัพย์ คือยังครองราชสมบัติอยู่ แต่จะมาตรัสรู้ในภายภาคหน้า)

โดยเป็นพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะนอนตะแคงซ้าย สูง 5 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก หันพระเศียรไปทางทิศเหนือ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์ 053-717433 หรือ TAT Call Center โทร.1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย หรือ facebook.com/ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา
.
ขอบคุณ ข้อมูล ChiangmaiPress

ร่วมแสดงความคิดเห็น