หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด “อมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่”

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “พาณิชย์เดินหน้าอมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่ สินค้าข้าวเหนียว” และพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน ของกรมการค้าภาย ในการซื้อขายข้าวเหนียว

วันที่ 27 ตุลาคม​ 2565​ นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “พาณิชย์เดินหน้า อมก๋อยโมเดล@เชียงใหม่ สินค้าข้าวเหนียว” และพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน ของกรมการค้าภาย ในการซื้อขายข้าวเหนียว ณ หมู่ 8 ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเหนียว โดยเฉพาะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กับอธิบดีกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์ หาผู้รับซื้อรายใหญ่ สร้างหลักประกันให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว 5 อำเภอ ให้มีหลักประกันว่า ถ้าปลูกข้าวเหนียวคุณภาพปีนี้ ความชื้นไม่เกิน 15% จะได้รับหลักประกันเรื่องราคาตามสัญญา ที่เซ็นตามมาตรฐานที่กำหนด ซื้อราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 12,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น