ผญบ.ห้วยน้ำขุ่น ทำพิธีเซ่นไหว้ขอขมาเจ้าป่า

ผญบ.ห้วยน้ำขุ่น นำทีมลาดตระเวนไฟป่า ทำพิธีเซ่นไหว้ขอขมาเจ้าป่า

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ 9 บริเวณลานนอกหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น โดยการนำของ นายดีมา ดำรงชัยวิชิต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมทีมชุดลาดตระเวนไฟป่า ได้เชิญผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านร่วมทำพิธีเซ่นไหว้ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยคุ้มครองหมู่บ้าน ช่วยไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่เหมือนปีที่ผ่านมา และวอนให้ช่วยคุ้มครองตลอดไป พร้อมทั้งขอให้ป่าอุดมสมบูรณ์ พืชผลงอกงามไพบูลย์ ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข และมีการจัดเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนในทีมด้วย

เกี่ยวกับในเรื่องนี้ นายดีมา ดำรงชัยวิชิต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 16 กล่าวว่า การทำพิธีนี้ทางหมู่บ้านได้ทำเป็นประจำทุกปี ตามความเชื่อแล้ว เชื่อว่าเจ้าป่าเจ้าเขา คือรุกขเทวดา ซึ่งจะเป็นเทวดาที่สถิตย์ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าป่า น่าจะเป็นเทวดาประจำถิ่น หรือประจำท้องถิ่น ซึ่งเจ้าป่าเจ้าเขา จะคอยปกป้อง และคุ้มครองพื้นที่ป่าให้คงอยู่ถาวร ทั้งนี้ ยังมีความเชื่อว่าหากผู้ใดลบหลู่ หรือเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าจะได้รับเหตุอาเพธภัยเกิดขึ้นเสมอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น