พิธีทำบุญอาคารศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และ ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ร่วมในพิธีทำบุญอาคารศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น