กิจกรรมการแนะนำคณะแพทยศาสตร์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ

คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดกิจกรรมการแนะนำคณะแพทยศาสตร์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการแนะนำคณะแพทยศาสตร์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (First case 2022) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น