กิจกรรมพัฒนา ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น

จิตอาสาตำบลบ้านเหล่า ยกคณะร่วมกิจกรรมพัฒนาหน้าว่าที่การอำเภอสูงเม่น

เมื่อบ่ายวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ชุดจิตอาสาตำบลบ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ และผู้นำท้องที่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ผู้ช่วยการวัตรกำนันตำบลบ้านเหล่า นำโดย นางศิริพร สิทธิเศรษฐ์ กำนันตำบลบ้านเหล่าร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณสนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอสูงเม่นและบริเวณรอบๆ อำเภอสูงเม่น

โดยนายศิวัช ฟูบินทร์ นมยอำเภอสูงเม่นมอบหมายให้มีปลัดฝ่ายความมั่นคงนางสาวนงลักษณ์ มะทะเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น