โครงการแลกเปลี่ยนทัพอากาศไทยและกัมพูชา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ Col.Kong Saroeun Deputy Commander of Helicopter squandron และคณะกองทัพอากาศกัมพูชา ที่เดินทางมาทัศนศึกษา สถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมคำนับผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศกัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ เสนาธิการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศและกองบิน ๔๑ และชมการจัดแสดงอากาศยานและยุทโธปกรณ์ของเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ ณ โรงจอดอากาศยานฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

ร่วมแสดงความคิดเห็น