อบต.ปางหมู รับรางวัลท้องถิ่นบริหารจัดการดีเด่น

อบต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน รับรางวัลท้องถิ่นบริหารจัดการดีเด่น โชว์ผลงาน ” แอพพลิเคชั่น Smart kids pangmu “ในงาน 2 ทศวรรษรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายอุกฤษฏ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู และ นางสาวอัญชลี มาลา ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมทีมงาน เดินทางเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เข้าร่วมประชุมฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รางวัลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้จัดนิทรรศแสดงผลงาน ในเรื่องของแอพพลิเคชั่น Smart kids pangmu ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีประเภทโดดเด่น

ครั้งนี้ นายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ รองนายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้เข้าร่วมการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง 2 ทศวรรษรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ณ ห้องแวนด้า แกรนด์ บอลลูม ชั้น 5 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น