เชียงใหม่ตั้งเป้าปีหน้า จัดงาน “เมืองเทศกาล” สร้างรายได้

ภายหลังจากที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมหารือ และรับฟังข้อเสนอจากตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่ ณ วัดเจดีย์หลวง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยประเด็นที่น่าสนใจ หนีไม่พ้น โครงการ Chiang Mai Festival หรือ เชียงใหม่ เมืองเทศกาล ที่อรช บุญ-หลง นักเคลื่อนไหวด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และผู้ร่วมก่อตั้ง โครงการ Greater Chiang Mai Culture and Heritage Think Tank Project เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้

ซึ่งโครงการเชียงใหม่ เทศกาล ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งเบื้องต้นได้มีคำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และมีการส่งทีมไปสำรวจและศึกษาดูงาที่เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งมีการจัดเมืองเทศกาลมากว่า 70 ปีแล้ว โดยทีมจะนำข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้มา กลับมาจัดขึ้นในเชียงใหม่

โดยโครงการนี้ จะจัดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2567 ด้วยแนวคิดเปรียบเสมือนเป็น Chiangmai Pavilion ภายในการจัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ หรือ World Expo ที่จะนำเสนอสิ่งต่างๆในเชียงใหม่แก่ชาวโลก เพราะฉะนั้น เชียงใหม่ เมืองเทศกาลจะมีทั้งงานที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรม ไปจนถึงงานนวัตกรรม และธุรกิจสตาร์ตอัป เพราะเชียงใหม่มีทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ 2 แห่ง อุทยานดาราศาสตร์ สถาบันการศึกษา รงมทั้งองค์กรมหาชนระดับประเทศเนี่ยมาอยู่ที่นี่หลายองค์กร

และเพื่อให้เกิดมิติของการทำงานเพื่อสร้างเศรษฐกิจเมืองให้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดรายได้ไหลเข้าสู่ชุมชนต่างๆ จึงมีการเชิญชวนให้ภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน ทางคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการขับเคลื่อนโครงการนี้

โครงการเชียงใหม่ เมืองเทศกาล จัดขึ้นภายใต้ธีม Spiritual revival เพื่อฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ ทำให้ในช่วงปลายปีหน้า จะมีการจัดกิจกรรมเทศกาลต่างๆ รายละ 1 เทศกาลตามธีม โดยจะคัดสรรประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาแต่ละอัน เพื่อที่จะสร้างสรรค์เป็นงานที่มันจะสร้างเศรษฐกิจได้ เช่น San Kamphaeng Craft Revival ของทางหอการค้าและเครือข่าย , Lan Na Revival music festival ของมหาวิทยาลัยพายัพ , การฟื้นพื้นที่ใจกลางเวียง ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการฟื้นเวียงเจ็ดลิน ของ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น